Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Plánované

 • Stavební úpravy bytového domu č.p. 133, Sklářská, Nové Sedlo

Na stavbu je zpracována PD, rozpočet, výkaz výměr, je vydáno pravomocné stavební povolení. Předpokládaná hodnota stavby je cca 8 mil. včetně DPH. Vzhledem k vysokým nákladům na realizaci stavby doporučujeme stavbu realizovat postupně jednotlivými dílčími stavebním objekty dle finančních možností a dotační prostředky nevyužít.

 • Parkovací místa „U řezníka“ u č.p. 382 Nové Sedlo

Na stavbu je zpracována projektová dokumentace a je vydané pravomocné stavební povolení. Je zpracována prováděcí PD a ZM v červnu 2022 schválilo podání žádosti do programu odstraňování ekologických škod z Ministerstva průmyslu a obchodu. Dne 31. 8. 2022 město předalo kompletní dokumentaci včetně žádosti o dotaci na KÚ Karlovarského kraje. Meziresortní komise by měla schválit realizaci stavby na podzim roku 2022. V případě, že meziresortní komise akci schválí, bude na jaře 2023 provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně bude stavba zahájena.

 • ZŠ Nové Sedlo – Stavení úpravy části stavby - přízemí

Město Nové Sedlo zadalo dne 3. 2. 2022 zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení na změnu stávajících prostor po bývalé „Žirafě“ na bytovou jednotku a školní družinu. Prostory, které dříve v základní škole užívalo Denní centrum Žirafa, budou nyní sloužit jako bezbariérová bytová jednotka a školní družina. K bytové jednotce musí být vybudována nová rampa. Nyní probíhá stavební řízení pro vydání stavebního povolení. Stavbu navrhuji zařadit do rozpočtu města na rok 2023 a stavbu zrealizovat postupně z vlastních zdrojů.

 • Oprava a údržba místní komunikace Krupičná – Nové Sedlo

Město Nové Sedlo zadalo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace v Krupičné ulici, která je v současné době velmi poškozena. V Krupičné ulici  probíhá nová výstavba rodinných domů a místní komunikace je tím poškozena. V Krupičné ulici se výstavba nových rodinných domů dokončuje, zároveň se dokončuje stavba: „Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hornická Kolonie“ z tohoto důvodu je vhodné v příštím roce komunikaci zrekonstruovat. Na podzim by měl být vyhlášen dotační titul na opravu místních komunikací v obcích, do tohoto dotačního titulu by město podalo žádost o dotaci.

 • „Revitalizace Loučského potoka – opatření v místní části Chranišov“

Město Nové Sedlo připravuje v Chranišově stavbu „Revitalizace Loučského potoka – opatření v místní části Chranišov“. Účelem záměru je zrevitalizovat vodní tok a přilehlé části území v části obce Chranišov. Stavba je nyní rozdělena na inženýrské objekty:

 • IO 01 – Úprava toku – zajistí zvýšení kapacity koryta potoka
 • IO 02 – Odvodnění území
 • IO 03 – Úprava mostu
 • IO 04 – Obslužné komunikace
 • IO 05 – Vyvolané a ostatní práce

Na stavbu probíhá stavební řízení. Město koupilo od Povodí Ohře s.p. pozemek nutný pro realizaci stavby. Na podzim bychom měli obdržet stavební povolení. Následně město zadá zpracování prováděcí PD a rozpočet. V lednu 2023 by schválilo ZM podání žádosti o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu odstraňování ekologických škod tzv. „ekomiliardy“. Projekt by byl předán meziresortní komisi k odsouhlasení na jaře 2023. Zahájení stavby by bylo na podzim 2023 popř. na jaře 2024.

 

 • Rekonstrukce kulturního domu Meteor – zpracování PD a SP

Je zpracovaná PD a je podána žádost o stavební povolení. Nástavba na Meteor není možná z důvodu statického zatížení. Rozpočet je proveden na jednotlivé stavební objekty a prioritou je oprava střechy. Doporučujeme Meteor opravovat postupně podle finančních možností města.

 

 • Plochy pro rozvoj území na Sedmidomkách v Loučkách

V současné době je dokončena a odsouhlasena Policií ČR, DI Sokolov studie na akci: „Plochy pro rozvoj území na Sedmidomkách v Loučkách“. Stavba je zahrnuta ve 4. Aktualizaci Koncepci řešení ekologických škod. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je zpracována PD a vydané pravomocné SP. Jedná se o náročnou stavbu, kde inženýrská činnost bude trvat minimálně 12 měsíců. Stavbou vzniknou zasíťované pozemky pro budoucí výstavbu RD v Loučkách. V roce 2023 bychom provedli projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost a stavbu připravili k realizaci.

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)