A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Charakter možného ohrožení

Možné ohrožení

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 346
TÝDEN: 1550
CELKEM: 1009515

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Plánované investiční akce

  • Vodní dílo „Malá Anna“

I.
současné době je zpracované na vodní dílo „Malá Anna“ projektová dokumentace a inženýrská činnost. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Realizaci stavby jsme zahrnuli do koncepce zahlazování po důlní činnosti a dne 30. 4. 2013 jsme informovali Krajský úřad Karlovarského kraje, že akce je projekčně připravena k realizaci. Z této stavby bude provedeno v rámci stavby Sběrný dvůr odpadů Nové Sedlo“ odtokové potrubí z Malé Anny k č.p. 502.

  •  Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Hornická Kolonie“

Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení pro komunikace, vodovod, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení. Na této lokalitě bude 24 parcel pro výstavbu rodinných domů. Realizaci stavby je zahrnuta do koncepce zahlazování po důlní činnosti a dne 30. 4. 2013 jsme informovali Krajský úřad Karlovarského kraje, že akce je projekčně připravena k realizaci.

 

  • Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011126

Město podalo žádost o dotaci do Výzvy č. 13 MAS Sokolovsko do nadřazené 53. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu – udržitelná doprava – integrované projekty CLLD. Stavba chodníku je navržena podél části komunikace III/ 209 8 v Loketské ulici a podél místní komunikace v Hornické Kolonii. V rámci stavby bude též zrekonstruováno veřejné osvětlení, které bude osazeno úspornými LED svítidly. V Hornické Kolonii bude zrekonstruována dešťová kanalizace v celé délce a v části Loketské ulice bude komunikace odvodněna pomocí nových bočních ul. vpustí. Kanalizace bude v případě potřeby opravena. V Hornické Kolonii bude provedeno osvětlené místo pro přecházení. Celkové rozpočtované náklady stavby činí 3.676.041,92 Kč, žádost o dotaci byla podána ve výši 2.500.000,- Kč.

Na podzim roku 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zakázka byla přidělena uchazeči, který předložil nejnižší nabídkovou cenu. V únoru 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby s firmou Korriban s.r.o., Na lysinách 457 /20, 147 00 Praha – Hodkovičky a v březnu 2020 bylo firmě předáno staveniště. Práce budou dokončeny k 31. 7. 2020.

12345678910

 

  • Stavební úpravy pošty č.p. 520 Nové Sedlo-zateplení, výměna oken, oprava střechy

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009191

Město podalo žádost o dotaci na akci: „Stavební úpravy pošty č.p. 520 – zateplení, výměna oken, oprava střechy“ do 100. Výzvy do Operačního programu životního prostředí. Stavbou dojde k zateplení objektu pošty, budou vyměněny okna, dveře, bude zateplena střecha budovy pošty a opravena střecha. Celkové rozpočtované náklady stavby činí 2.612.157,- Kč a příspěvek Evropské unie činí ze způsobilých výdajů 685.265,-- Kč. Na podzim roku 2019 byly vyhlášeno na profilu zadavatele výběrové řízení na zhotovitele stavby a dne 21. 1. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Práce bude provádět firma Sova stavební s.r.o., U chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8. Smlouva o dílo byla uzavřena na částku 1.934.548,-- Kč včetně DPH. Staveniště bylo předáno firmě dne 27. 2. 2020. Práce budou zahájeny v březnu a dokončeny k 30. 6. 2020.

12345

  • Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p. 473 a 474

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011417

Město Nové Sedlo podalo žádost o dotaci do 78. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu na akci: „Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p. 476 a 474“. Na akci je vydané pravomocné stavební povolení. Celkové rozpočtované náklady stavby činí 4.289.531,- Kč a podpora čin 1.548.017,- Kč. Město dotaci obdrželo. Realizaci stavby schválilo zastupitelstvo města a město Nové Sedlo vyhlásilo na podzim roku 2019 výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary ve výši 3.817.400,-- Kč včetně DPH. V březnu 2020 bude podepsána smlouva o dílo a bude předáno staveniště. Stavba má být dokončena k 31. 7. 2020.

123