Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Plánované

 • Stavební úpravy bytového domu č.p. 133, Sklářská, Nové Sedlo

Na stavbu je zpracována PD, rozpočet, výkaz výměr, je vydáno pravomocné stavební povolení. Předpokládaná hodnota stavby je cca 8 mil. včetně DPH. Vzhledem k vysokým nákladům na realizaci stavby doporučujeme stavbu realizovat postupně jednotlivými dílčími stavebním objekty dle finančních možností a dotační prostředky nevyužít.

 • Revitalizace území Velká a Malá Anna – parkovací plochy pro návštěvníky – I. etapa – parkovací místa „U řezníka“ u č.p. 382 Nové Sedlo

Na stavbu je zpracována projektová dokumentace a je vydané pravomocné stavební povolení. Je zpracována prováděcí PD a ZM v červnu 2022 schválilo podání žádosti do programu odstraňování ekologických škod z Ministerstva průmyslu a obchodu. Dne 31. 8. 2022 město předalo kompletní dokumentaci včetně žádosti o dotaci na KÚ Karlovarského kraje.

Dne 3. 11. 2022 obdrželo město oznámení Ministerstva průmyslu a obchodu, že meziresortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji v rámci svého 54. jednání schválila realizace projektu: ID 795 – „Revitalizace území Velká a Malá Anna – parkovací plochy pro návštěvníky – I. etapa – parkovací místa „U řezníka“ u č.p. 382 Nové Sedlo a doporučila ho Ministerstvu financí k zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.. Zadání veřejné zakázky předpokládáme v roce 2024 a realizaci v roce 2024. Rozpočtované náklady 2.400.000,- Kč.

 • Stavební úpravy ZŠ č.p. 425, bezbariérový byt

Na základě rozhodnutí RM č. 441/2023 dne 6. 11. 2023 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy ZŠ č.p. 425, bezbariérový byt“. Práce provádí firma CENTRA STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov.

 • Oprava a údržba místní komunikace Krupičná – Nové Sedlo

Město Nové Sedlo zadalo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace v Krupičné ulici, která je v současné době velmi poškozena. V Krupičné ulici  probíhá nová výstavba rodinných domů a místní komunikace je tím poškozena. V Krupičné ulici se výstavba nových rodinných domů dokončuje, zároveň se dokončuje stavba: „Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hornická Kolonie“ z tohoto důvodu je vhodné v příštím roce komunikaci zrekonstruovat. Na podzim by měl být vyhlášen dotační titul na opravu místních komunikací v obcích, do tohoto dotačního titulu by město podalo žádost o dotaci.

 • Revitalizace Loučského potoka – opatření v místní části Chranišov“

Město Nové Sedlo připravilo stavbu v Chranišově a to: „Revitalizace Loučského potoka – opatření v místní části Chranišov“. Účelem záměru je zrevitalizovat vodní tok a přilehlé části území v části obce Chranišov. Stavba je rozdělena na inženýrské objekty:

IO 01 – Úprava toku – zajistí zvýšení kapacity koryta potoka IO 02 – Odvodnění území IO 03 – Úprava mostu IO 04 – Obslužné komunikace IO 05 – Vyvolané a ostatní práce

Na stavbu je vydané pravomocné stavební povolení. Město koupilo od Povodí Ohře s.p. pozemek nutný pro realizaci stavby.

Dne 3. 4. 2023 schválilo zastupitelstvo města podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod do programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. K připravované stavbě vydal dne 16. 5. 2023 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje stanovisko, že stavba není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.

Dne 13. 7. 2023 byla předána na Krajský úřad Karlovarského kraje kompletní dokumentace k realizaci stavby. Poskytovatelem dotace bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele a smlouva o dílo bude uzavřena mezi poskytovatelem dotace a zhotovitelem stavby. Rozpočtované náklady 15.200.000,- Kč.

Stavba byla schválena meziresortní komisí, byla zařazena do pořadníku a v roce 2024 by mělo být provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 • Rekonstrukce kulturního domu Meteor – zpracování PD a SP

Je zpracovaná PD a je podána žádost o stavební povolení. Nástavba na Meteor není možná z důvodu statického zatížení. Rozpočet je proveden na jednotlivé stavební objekty a prioritou je oprava střechy. Doporučujeme Meteor opravovat postupně podle finančních možností města.

 • Plochy pro rozvoj území na Sedmidomkách v Loučkách

V současné době je dokončena a odsouhlasena Policií ČR, DI Sokolov studie na akci: „Plochy pro rozvoj území na Sedmidomkách v Loučkách“. Stavba je zahrnuta ve 4. Aktualizaci Koncepci řešení ekologických škod. Podmínkou pro podání žádosti úhrady nákladu z této koncepce je zpracována PD a vydané pravomocné SP. Jedná se o náročnou stavbu, kde inženýrská činnost bude trvat minimálně 12 měsíců. Stavbou vzniknou zasíťované pozemky pro budoucí výstavbu RD v Loučkách.

V roce 2023 - 2024 provedeme projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost a stavbu připravili k realizaci.

 • Parkoviště u ZŠ I. stupně č.p. 217

Na základě rozhodnutí RM č. 473/2023 dne 27. 11. 2023 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na stavbu „Parkoviště u ZŠ I. stupně č.p. 217“. Práce provádí Varská projektová s.r.o., Karlovy Vary.

 • Stavební úpravy spojovací chodby MŠ, č.p. 510, Nové Sedlo

Na základě rozhodnutí RM č. 474/2023 dne 27. 11. 2023 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy spojovací chodby MŠ, č.p. 510, Nové Sedlo“. Práce provádí firma CENTRA STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov.

 • Instalace fotovoltaické elektrárny na budově MěÚ Nové Sedlo

Město Nové Sedlo zadalo zpracování PD a všech nutných dokladů pro podání žádosti o dotaci na akci: „Instalace fotovoltaické elektrárny na budově MěÚ Nové Sedlo“. Žádost bude podána po vyhlášení výzvy v lednu nebo únoru 2024. Realizace by byla provedena v případě přidělení dotace, která činí 75% z celkových způsobilých výdajů projektu v roce 2024 nebo 2025 podle podmínek poskytovatele dotace. Výzva MODF RES+ č. 3/2024 pro podání žádostí o dotaci byla vyhlášena a od 1. 3. 2024 je možné podávat žádosti o dotaci. Žádost bude podána.

 • Komunikace Sedmidomky

Je připravená PD a stavební povolení. Rozpočtované náklady cca 3mil.

 • Stavební úpravy objektu U Porcelánky 149, Loučky

Je připravená PD a stavební povolení. Rozpočtované náklady cca 7 mil. Z této stavby se bude realizovat část stavby a to zateplení jedné části stěny včetně spojovacího krčku.

 

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

Odkaz na stránky kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)