A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 308
TÝDEN: 4119
CELKEM: 623129

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

eu4

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z 6. Výzvy MAS Sokolovsko z Integrovaného operačního programu na projekt: Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005355.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je: prostřednictvím kvalitní infrastruktury a moderního vybavení zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových schopností pro celoživotní učení, které žáci využijí v praxi. Cíle bude dosaženo stavebními úpravami a pořízením vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích - přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Dílčím cílem bude i zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické/řemeslné obory.

Škola chce zvýšit pomocí modernizace učebny kvalitu a rozšířit obsah výuky, což umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné trendy a technologie v praxi.

Hlavními aktivitami projektu jsou nákup vybavení, ICT, pomůcek pro výuku, šikmé schodišťové plošiny, a s tím souvisejících instalací a stavebních úprav. Stavební úpravy budou prováděny v hlavní budově. Stavební úpravy jsou navrženy a budou provedeny v souladu s platnými technickými normami vztahujícími se k navrženým částem stavby a konstrukcí. Projekt řeší učebny: fyziky a chemie a pracovní dílny.

Na akci město obdrželo dotaci ve výši 3.811.725,38 Kč.

Stavba bude zahájena 1. 6. 2018 a dokončena 31. 8. 2018.

EU