Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Realizované

 • „Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hornická Kolonie“

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci ve výši 100% z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu odstraňování ekologických škod tzv. „ekomiliardy“. Stavbou bude zasíťována lokalita pozemků v Hornické Kolonii. Dnes jsou již zrealizovány inženýrské sítě tj. vodovod, kanalizace, plynovod je již zkolaudovaný, budují se telekomunikační sítě, veřejné osvětlení a komunikace. Firma ČEZ právě realizuje nezbytnou přeložku NN stávajícího vedení a vybuduje trafostanici a rozvody NN k připravovaným pozemkům pro výstavbu rodinných domů. V dubnu 2020 bylo zhotoviteli předáno staveniště. Práce provádí firma STAMOZA s.r.o., Cheb. V průběhu stavby jsme řešili řadu problémů souvisejících s neúnosností zeminy, jedná se o jílové podloží a veškerý výkopek musel být odvezen a nahrazen náhradním zásypovým materiálem. Dne 16. 4. 2021 oznámil zhotovitel zastavení prací kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Práce byly opětovně zahájeny dne 9. 8. 2021. Dodatek č. 2 k SOD byl uzavřen. V dodatku jsou zahrnuty veškeré vícepráce a posunut termín dokončení k 31. 5. 2022. Dne 28. 4. 2022, v květnu a červnu opětovně požádal zhotovitel o prodloužení lhůty k dokončení stavby k 15. 8. 2022. Žádost odůvodnil nedostatkem pracovních sil a delší dodací lhůtou materiálu na stavbu. Poskytovatel dotace zhotoviteli lhůtu neprodloužil, neprodloužení termínu dokončení stavby poskytovatel dotace zdůvodnil, že zhotovitel dostatečně nezdůvodnil prodloužení termínu dokončení stavby k 15. 8. 2022. Stavba stále pomalu probíhá. Zhotovitel ústně přislíbil dokončení stavby k 15. 8. 2022, následně k 31. 8. 2022. V současné době nevíme, kdy bude stavba dokončena.

 • Modernizace veřejného osvětlení ve městě Nové Sedlo – 2. Etapa

Město Nové Sedlo podalo dne 13. 9. 2023 žádosti o dotaci do Výzvy č. 1/2022 Ministerstva průmyslu a obchodu. Stavbou by mělo být vyměněno 294 kusů svítidel za LED osvětlení. Rozpočtované investiční náklady činí 3.726.855,66 Kč. Dne 13. 10. 2023 obdrželo město oznámení, že žádost byla akceptování a na základě akceptace jsou pro město rezervovány finanční prostředky ve výši 2.151.330, - Kč. Město musí do 31. 3. 2024 doložit zadávací řízení. Zadávací řízení v současné sobě probíhá.

 • Stavební úpravy části 1. NP Základní školy Nové Sedlo Masarykova č.p. 217 – na školní družinu

Město Nové Sedlo podalo žádost o dotaci do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a to do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na výše uvedenou akci.

Žádost byla podána dne 17. 5. 2023. Celkový rozpočtované výdaje projektu činí 5.253.477,- Kč a o dotaci požádalo město ve výši 2.478.272,- Kč. Dotaci město obdrželo a práce musí být zahájeny v roce 2024.

 • Oprava a údržba místní komunikace Krupičná – Nové Sedlo

Město Nové Sedlo zadalo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace v Krupičné ulici, která je v současné době velmi poškozena.

Město Nové Sedlo podalo dne 5. 5. 2023 žádost o dotaci do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a to do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci: „Obnova místní komunikace Krupičná – Nové Sedlo“.

Celkové rozpočtované náklady projektu činí 5.630.471,- Kč a bylo požádáno o dotaci ve výši 2.717.089,- Kč. Žádost o dotaci podalo 1800 obcí a město se umístilo na 388 místě. Dotaci obdrželo 457 obcí. Dne 24. 11. 2023 vyzvalo Ministerstvo pro místní rozvoj, aby město doložilo další doklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele na profilu zadavatele a dne 30. 01. 2024 by měly být podány nabídky.

 • Rekonstrukce dvou bytových jednotek, Masarykova ulice čp. 299, Nové Sedlo u Lokte

V půdních prostorách bytového domu č.p. 299 je vyprojektovaná rekonstrukce dvou bytových jednotek. Na akci je vydané pravomocné stavební povolení. Na stavbu bylo vyhlášeno na profilu zadavatele dne 9. 8. 2023 výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma RUNAKO s.r.o. Sokolov. Smlouva o dílo byla uzavřena s vítězným uchazečem v hodnotě 2.097.658,- Kč bez DPH. Zhotoviteli bylo předáno staveniště dne 12. 10. 2023. Práce probíhají. Práce budou dokončeny k 30. 4. 2024.   

 • Stavební úpravy – zateplení stěny, Loučky č. p.  149

Na stavbu bylo vyhlášeno výběrové řízení na profilu zadavatele dne 30. 10. 2023. Nejnižší nabídku předložila firma Sergej Pajtaš ve výši 786.137,27 Kč bez DPH a s vítězem byla uzavřena smlouva o dílo. Práce budou zahájeny 1. 4. 2024 a dokončeny 30. 6. 2024.

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Zastupitelstvo města

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

Odkaz na stránky kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)