Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Realizované

  • „Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hornická Kolonie“

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci ve výši 100% z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu odstraňování ekologických škod tzv. „ekomiliardy“. Stavbou bude zasíťována lokalita pozemků v Hornické Kolonii. Dnes jsou již zrealizovány inženýrské sítě tj. vodovod, kanalizace, plynovod je již zkolaudovaný, budují se telekomunikační sítě, veřejné osvětlení a komunikace. Firma ČEZ právě realizuje nezbytnou přeložku NN stávajícího vedení a vybuduje trafostanici a rozvody NN k připravovaným pozemkům pro výstavbu rodinných domů. V dubnu 2020 bylo zhotoviteli předáno staveniště. Práce provádí firma STAMOZA s.r.o., Cheb. V průběhu stavby jsme řešili řadu problémů souvisejících s neúnosností zeminy, jedná se o jílové podloží a veškerý výkopek musel být odvezen a nahrazen náhradním zásypovým materiálem. Dne 16. 4. 2021 oznámil zhotovitel zastavení prací kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Práce byly opětovně zahájeny dne 9. 8. 2021. Dodatek č. 2 k SOD byl uzavřen. V dodatku jsou zahrnuty veškeré vícepráce a posunut termín dokončení k 31. 5. 2022. Dne 28. 4. 2022, v květnu a červnu opětovně požádal zhotovitel o prodloužení lhůty k dokončení stavby k 15. 8. 2022. Žádost odůvodnil nedostatkem pracovních sil a delší dodací lhůtou materiálu na stavbu. Poskytovatel dotace zhotoviteli lhůtu neprodloužil, neprodloužení termínu dokončení stavby poskytovatel dotace zdůvodnil, že zhotovitel dostatečně nezdůvodnil prodloužení termínu dokončení stavby k 15. 8. 2022. Stavba stále pomalu probíhá. Zhotovitel ústně přislíbil dokončení stavby k 15. 8. 2022, následně k 31. 8. 2022. V současné době nevíme, kdy bude stavba dokončena.

  • Hala u sběrného dvora na p.p.č 534/5  a 1176/7, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Je zpracovaná PD a je vydané pravomocné stavební povolení. Město Nové Sedlo podalo dne 22. 2. 2022 žádost o dotaci do 12. Výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Realizací projektu dojde ke zhodnocení budovy ve vlastnictví města. Budova bude zateplena, budou vyměněny výplně, bude opravena střecha, zrekonstruovány rozvody elektrické energie, rozvody topení, rozvody teplé užitkové vody. Bude provedena nová kanalizační přípojka a bude provedeno nové sociální zázemí pro zaměstnance. Všechny tyto stavební úpravy budou odpovídat stávajícím normám. Rozpočtované náklady projektu činí 8.443.207,-- Kč včetně DPH. Dne 26. 4. 2022 obdrželo město oznámení, že na žádosti 5211200086 „Hala u sběrného dvora – Nové Sedlo“ došlo ke stanovení způsobilých výdajů administrátory projektu. Aktuální výše způsobilých výdajů činí 3.444.562,01 Kč a aktuální výše dotace činí 1.377.824,80 Kč. Město obdrželo dne 2. 7. 2022 Rozhodnutí č. 5211200086 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. Dne 18. 7. 2022 bylo na profilu zadavatele zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Lhůta pro podání nabídek byla 5. 8. 2022. Rozpočtované náklady stavby ze 17. 2. 2022 činily 6.601.457 Kč bez DPH – tyto náklady jsou schváleny v ZM dne 15. 6. 2022. Vysoutěžené náklady jsou o 812.896,65 Kč bez DPH vyšší. RM nedoporučuje uzavřít smlouvu o dílo z důvodu vysokých nákladů na realizaci stavby. Město obdrželo pouze dvě nabídky a to s podstatně vyššími náklady, než byl stanoven rozpočet. Doporučujeme vyčkat a stavbu opět soutěžit na začátku příštího roku.

 

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

  • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
  • Kontakty naleznete ZDE

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

  • 1397 1. zmínka

  • 2610 Počet obyvatel

  • 427 Nadmořská výška

  • 3 Městské části

  • 1698 Katastrální výměra (ha)