Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Realizované

  • „Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hornická Kolonie“

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci ve výši 100% z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu odstraňování ekologických škod tzv. „ekomiliardy“. Stavbou bude zasíťována lokalita pozemků v Hornické Kolonii. Dnes jsou již zrealizovány inženýrské sítě tj. vodovod, kanalizace, plynovod je již zkolaudovaný, budují se telekomunikační sítě, veřejné osvětlení a komunikace. Firma ČEZ právě realizuje nezbytnou přeložku NN stávajícího vedení a vybuduje trafostanici a rozvody NN k připravovaným pozemkům pro výstavbu rodinných domů. V dubnu 2020 bylo zhotoviteli předáno staveniště. Práce provádí firma STAMOZA s.r.o., Cheb. V průběhu stavby jsme řešili řadu problémů souvisejících s neúnosností zeminy, jedná se o jílové podloží a veškerý výkopek musel být odvezen a nahrazen náhradním zásypovým materiálem. Dne 16. 4. 2021 oznámil zhotovitel zastavení prací kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Práce byly opětovně zahájeny dne 9. 8. 2021. Dodatek č. 2 k SOD byl uzavřen. V dodatku jsou zahrnuty veškeré vícepráce a posunut termín dokončení k 31. 5. 2022. Dne 28. 4. 2022, v květnu a červnu opětovně požádal zhotovitel o prodloužení lhůty k dokončení stavby k 15. 8. 2022. Žádost odůvodnil nedostatkem pracovních sil a delší dodací lhůtou materiálu na stavbu. Poskytovatel dotace zhotoviteli lhůtu neprodloužil, neprodloužení termínu dokončení stavby poskytovatel dotace zdůvodnil, že zhotovitel dostatečně nezdůvodnil prodloužení termínu dokončení stavby k 15. 8. 2022. Stavba stále pomalu probíhá. Zhotovitel ústně přislíbil dokončení stavby k 15. 8. 2022, následně k 31. 8. 2022. V současné době nevíme, kdy bude stavba dokončena.

  • Vodní dílo „Malá Anna“

Město zadalo na podzim roku 2019 zpracování prováděcí PD a v lednu 2020 byla podána žádost o úhradu nákladů spojených po zahlazování důlní činnosti. Ministerstvo financí vyhlásilo na podzim roku 2020 výběrové řízení na zhotovitele stavby. V průběhu výběrového řízení uchazeči vznesli dotazy na odtěžení množství sedimentu a následného uložení na skládku, které bylo nutné upřesnit. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zrušeno. Malá Anna byla v říjnu 2020 vypuštěna a následně bylo odebráno několik vzorků sedimentu v různých lokalitách rybníka. Byla upřesněna projektová dokumentace a rozpočet. Dokumenty byly v únoru 2021 předány poskytovateli dotace a v březnu bylo opět vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Vítězem výběrového řízení je firma Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice. S touto firmou uzavřelo Ministerstvo financí ČR dne 22. 11. 2021 smlouvu o dílo. Dne 10. 1. 2022 Město Nové Sedlo předalo zhotoviteli staveniště. Práce v současné době probíhají a měly by být dokončeny k 28. 2. 2023.

 

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

  • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
  • Kontakty naleznete ZDE

Zastupitelstvo města

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

 
 

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

  • 1397 1. zmínka

  • 2610 Počet obyvatel

  • 427 Nadmořská výška

  • 3 Městské části

  • 1698 Katastrální výměra (ha)