A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Charakter možného ohrožení

Možné ohrožení

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 253
TÝDEN: 2091
CELKEM: 1073674

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sběrný dvůr odpadů města Nové Sedlo

Provoz sběrného dvora                                                                              

Kat. číslo

Název odpadu

Kat.

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb.látkami

N

160107

Olejové filtry

N

160114

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

N

160506

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

N

170106

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

N

1706053)

Stavební materiál obsahující azbest

N

200101

Papír a lepenka

O

200102

Sklo

O

200111

Textilní materiály

O

200113

Rozpouštědla

N

200119

Pesticidy

N

2001211)

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

2001231)

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky

N

200125

Jedlý olej a tuk

O

200126

Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125

N

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

N

200132

Jiné léky neuvedené pod číslem 200131

N

2001331)

Baterie a akumulátory, zařazené pod č.160601, 160602 nebo č.160603 a netříděné baterie a akumulátory

N

2001341)

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133

O

2001351)

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené č. 200121, 200123

N

2001361)

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené čísly 200121,200123 a 200135

O

200137

Dřevo obsahující nebezpečné látky

N

200138

Dřevo neuvedené pod číslem 200137

O

200139

Plasty

O

2001402)

Kovy

O

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

200307

Objemný odpad

 


Znovu upozorňujeme občany města Nové Sedlo, že velkoobjemový odpad (nábytek apod.) nesmí být ukládán vedle odpadových nádob. Pro tento druh odpadu jsou určeny velkoobjemové kontejnery.

Velkoobjemové kontejnery jsou umístěny v ohradě MěÚ Nové Sedlo a občané k nim mají přístup v pondělí, čtvrtek od 12,30 do 17,30 hodin a první sobutu v měsíci od 9 - 12 hodin, tyto kontejnery jsou bezplatné.   

Marcela Sienková                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sd