Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Městská policie

 

2

Městská policie Nové Sedlo

352 358 156,  602 891 265 

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo
e-mail: mpolicie@mestonovesedlo.cz

 

Strážníci MP Nové Sedlo 

 • str. Roman Tvarůžek - velitel městské policie
 • str. Milan Gregor
 • str. Viktor Pavlík

Náplň činnosti

Základním posláním Městské policie Nové Sedlo je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Působením na dodržování veřejného pořádku napomáhá Městská policie Nové Sedlo k posílení pocitu jistoty a bezpečnosti občanů a jejich právního vědomí. 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svýchpovinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích1) v obci,

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní polici

V případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na telefonním čísle - 352 358 156 nebo 602 891 265. V mimopracovní době jsou strážníci Městské policie Nové Sedlo na dosahu za účelem ochrany objektů města napojené na zabezpečovací zařízení, a to na telefonním čísle 602 891 265. V naléhavých případech lze samozřejmě využít.

Prevence

Městská policie Nové Sedlo má zájem se občanům města prezentovat také jiným způsobem a více se přiblížit široké veřejnosti i dalšími formami činnosti. Jednou z takových to forem je oblast prevence.

Lidé si již zvykli na možnost obrátit se na služebnu MP v případě nouze, ale nyní je zde spolupracovat s občany a organizacemi ve smyslu prevence kriminality a informací.

Jedná se o konání různých besed pro občany s důrazem na předškolní děti a školní mládež, kde formou přizpůsobenou věku posluchače jsou zprostředkovávány informace a rady, jak se zachovat v různých krizových situacích a jak těmto situacím předcházet. Dále jsou pro děti připravovány různé zábavné akce, zaměřené na prezentaci práce strážníků MP Nové Sedlo.

Do programu jsou zahrnuty školní i předškolní zařízení, kde se diskutuje o dopravní výchově, problémech dětí při kontaktu s cizím zvířetem nebo cizí osobou a zachování se v krizových situacích jako je např. dopravní nehoda, úraz, požár atd. Jde jen o jednu z mnoha možností poukazující na nutnost práce s mládeží, která v případě nezájmu okolí ztrácí schopnost reálné komunikace a reaguje svým způsobem.

Městský kamerový systém

Městský dohledový kamerový systém, dále jen MDKS se skládá z otočných i statických kamer s barevným záznamem přes den a černobílým záznamem v noční době. 

Instalace a zkušební provoz - 17.3. 2010

Přechod na ostrý provoz - 17.6.2010

 • Lokalita - Nové Sedlo
 • okolí budovy Městského úřadu, včetně určených vnitřních veřejných prostor,
 • Masarykova ulice, včetně sportovního areálu a okolí ZŠ
 • částečně ulice Sadová, Sklářská, Příčná (i v objektu Příčná 483-5), Revoluční      

MDKS je provozován Městskou policií Nové Sedlo v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, využíván k dohledové činnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (§ 1 odst. 2 zák. o Obecní policii).

Na základě § 24a - Obecní policie zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona.

Podle § 24b - Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto (z.č. 553/1991 Sb.) nebo jiného zákona pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Souhrn hlavní výslednosti Městské policie Nové Sedlo za rok 2021

oznámeno PŘ 70
řešeno na místě příkazem 36
řešeno domluvou 15
celkově PŘ 121
doručeno písemných zásilek 66
odstraněno vraků 6
odchyceno psů 9
asistence pro MÚ Nové Sedlo 67
asistence pro PČR 24
poznatky pro PČR 1
využití kam. systému MP 77
využití kam. systému PČR 44
osoby v pátrání 0
narušení objektů 38
použití donucovacích prostř. 0
omezené osoby na svobodě 0
počet evidovaných událostí 324
evidence čísel jednacích 19
   
   
počet odchycených psů 9
umístěno do útulku 0
řešeno oznámením 0
řešeno blokově 5
domluva 4

 

Konkrétní akce za součinnosti Městské policie za 2021

4.2. - asistence pro MÚ Nové Sedlo, technické služby města - uzavírka ulice Loketská,

          usměrňování silniční dopravy z důvodu kácení starého stromu,

12.2. - vypracování jmenného dotazníků zájemců o očkování a asistence pro MÚ Nové Sedlo

            při očkování seniorů proti covid 19 (svoz a odvoz občanů města),

17.2-18.2. - ve 118 případech, rozdávání roušek seniorům ze státních hmotných rezerv,

19.2 a 12.3. - asistence při očkování na covid 19,

9.4. - distribuce antigenních testů pro ZŠ a MŠ Nové Sedlo,

16.4. - distribuce chirurgických roušek pro ZŠ Nové Sedlo,

10.5. - distribuce antigenních testů pro MŠ Nové Sedlo,

26.5.  - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo,

9.6. - asistence pro SKPVS Sokolov při domovní prohlídce,

11.6.  - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo,

26.8. - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo

27.8. - dohled nad veřejným pořádkem při konání poutě

28.8. - usměrňování provozu na pozemních komunikacích při konání průvodu - ohňostroj

15.9. - dohled nad konáním Svatováclavského posvícení

8.10. - kontrola nad průběhem konání voleb do Poslanecké sněmovny

9.10. - kontrola nad průběhem konání voleb do Poslanecké sněmovny

8.11.-9.11 - usměrňování dopravy při kácení stromů v Novém Sedle, Revoluční ulice,

19.11. - usměrňování dopravy při kácení a přepravě vánočního stromu

19.11. - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo

2.12. - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo

10.12. - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo

17.12. - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo

22.12. - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo

Bezpečná cesta do školy

Tipy a rady pro bezpečnost dětí v dopravě

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Odstávky el. energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

Příklady nejčastěji užívaných variabilních symbolů:

1341 – poplatek za psa

1361 – správní poplatek

10122131 – nájem pozemku

36322111 – hřbitovní poplatky

pro úhradu nájemného bytu – č. bytové jednotky (př. 502/+ do zprávy pro příjemce příjmení)

splátkový kalendář – přidělené číslo splátkového kalendáře

nájem nebytových prostor – přidělené číslo nebytového prostoru

pokuty a přestupky – přidělené číslo správním orgánem

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.

Rizika a nebezpečí

 
 

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)