A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Charakter možného ohrožení

Možné ohrožení

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 257
TÝDEN: 2095
CELKEM: 1073678

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1

 

 

2

 

Městská policie Nové Sedlo

352 358 156,  602 891 265 

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo
e-mail: mpolicie@mestonovesedlo.cz

 

Velitel Městské policie Nové Sedlo - starosta města Nové Sedlo

Strážníci MP Nové Sedlo 

str. Roman Tvarůžek - odpovědný strážník vedením MP

str. Milan Gregor

str. Viktor Pavlík

Náplň činnosti

Základním posláním Městské policie Nové Sedlo je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Působením na dodržování veřejného pořádku napomáhá Městská policie Nové Sedlo k posílení pocitu jistoty a bezpečnosti občanů a jejich právního vědomí. 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svýchpovinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích1) v obci,

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní polici

V případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na telefonním čísle - 352/358156 nebo 602/891265. V mimopracovní době jsou strážníci Městské policie Nové Sedlo na dosahu za účelem ochrany objektů města napojené na zabezpečovací zařízení a to na telefonním čísle 602/891265. V naléhavých případech lze samozřejmě využít 

Prevence

Městská policie Nové Sedlo má zájem se občanům města prezentovat také jiným způsobem a více se přiblížit široké veřejnosti i dalšími formami činnosti. Jednou z takových to forem je oblast prevence.

Lidé si již zvykli na možnost obrátit se na služebnu MP v případě nouze, ale nyní je zde spolupracovat s občany a organizacemi ve smyslu prevence kriminality a informací.

Jedná se o konání různých besed pro občany s důrazem na předškolní děti a školní mládež, kde formou přizpůsobenou věku posluchače jsou zprostředkovávány informace a rady, jak se zachovat v různých krizových situacích a jak těmto situacím předcházet. Dále jsou pro děti připravovány různé zábavné akce, zaměřené na prezentaci práce strážníků MP Nové Sedlo.

Do programu jsou zahrnuty školní i předškolní zařízení, kde se diskutuje o dopravní výchově, problémech dětí při kontaktu s cizím zvířetem nebo cizí osobou a zachování se v krizových situacích jako je např. dopravní nehoda, úraz, požár atd. Jde jen o jednu z mnoha možností poukazující na nutnost práce s mládeží, která v případě nezájmu okolí ztrácí schopnost reálné komunikace a reaguje svým způsobem.

Městský kamerový systém

            Městský dohledový kamerový systém, dále jen MDKS se skládá z otočných i statických kamer s barevným záznamem přes den a černobílým záznamem v noční době. 

Instalace a zkušební provoz - 17.3. 2010

Přechod na ostrý provoz - 17.6.2010

Lokalita - Nové Sedlo

                 okolí budovy Městského úřadu, včetně určených vnitřních veřejných prostor,

                 Masarykova ulice, včetně sportovního areálu,

                 částečně ulice Sadová, Sklářská, Příčná, Revoluční      

            MDKS je provozován Městskou policií Nové Sedlo v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, využíván k dohledové činnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (§ 1 odst. 2 zák. o Obecní policii).

            Na základě § 24a - Obecní policie zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona.

Podle § 24b - Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto (z.č. 553/1991 Sb.) nebo jiného zákona pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.