Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Městská policie

 

2

Městská policie Nové Sedlo

352 358 156,  602 891 265 

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo
e-mail: mpolicie@mestonovesedlo.cz

 

Strážníci MP Nové Sedlo 

 • str. Roman Tvarůžek - velitel městské policie
 • str. Milan Gregor
 • str. Viktor Pavlík, DiS.

Náplň činnosti

Základním posláním Městské policie Nové Sedlo je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Působením na dodržování veřejného pořádku napomáhá Městská policie Nové Sedlo k posílení pocitu jistoty a bezpečnosti občanů a jejich právního vědomí. 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svýchpovinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích1) v obci,

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní polici

V případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na telefonním čísle - 352 358 156 nebo 602 891 265. V mimopracovní době jsou strážníci Městské policie Nové Sedlo na dosahu za účelem ochrany objektů města napojené na zabezpečovací zařízení, a to na telefonním čísle 602 891 265. V naléhavých případech lze samozřejmě využít.

Prevence

Městská policie Nové Sedlo má zájem se občanům města prezentovat také jiným způsobem a více se přiblížit široké veřejnosti i dalšími formami činnosti. Jednou z takových to forem je oblast prevence.

Lidé si již zvykli na možnost obrátit se na služebnu MP v případě nouze, ale nyní je zde spolupracovat s občany a organizacemi ve smyslu prevence kriminality a informací.

Jedná se o konání různých besed pro občany s důrazem na předškolní děti a školní mládež, kde formou přizpůsobenou věku posluchače jsou zprostředkovávány informace a rady, jak se zachovat v různých krizových situacích a jak těmto situacím předcházet. Dále jsou pro děti připravovány různé zábavné akce, zaměřené na prezentaci práce strážníků MP Nové Sedlo.

Do programu jsou zahrnuty školní i předškolní zařízení, kde se diskutuje o dopravní výchově, problémech dětí při kontaktu s cizím zvířetem nebo cizí osobou a zachování se v krizových situacích jako je např. dopravní nehoda, úraz, požár atd. Jde jen o jednu z mnoha možností poukazující na nutnost práce s mládeží, která v případě nezájmu okolí ztrácí schopnost reálné komunikace a reaguje svým způsobem.

Městský kamerový systém

Městský dohledový kamerový systém, dále jen MDKS se skládá z otočných i statických kamer s barevným záznamem přes den a černobílým záznamem v noční době. 

Instalace a zkušební provoz - 17.3. 2010

Přechod na ostrý provoz - 17.6.2010

 • Lokalita - Nové Sedlo
 • okolí budovy Městského úřadu, včetně určených vnitřních veřejných prostor,
 • Masarykova ulice, včetně sportovního areálu a okolí ZŠ
 • částečně ulice Sadová, Sklářská, Příčná (i v objektu Příčná 483-5), Revoluční      

MDKS je provozován Městskou policií Nové Sedlo v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, využíván k dohledové činnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (§ 1 odst. 2 zák. o Obecní policii).

Na základě § 24a - Obecní policie zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona.

Podle § 24b - Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto (z.č. 553/1991 Sb.) nebo jiného zákona pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Souhrn hlavní výslednosti Městské policie Nové Sedlo za rok 2022

počet evidovaných událostí

307

celkově přestupků

130

oznámeno přestupků

62

řešení přestupků na místě příkazem

57

řešení přestupků domluvou

11

evidence čísel jednacích

27

doručeno písemných zásilek pro MÚ Nové Sedlo

161

odstraněno vraků

10

odchyceno psů

5

asistence pro MÚ Nové Sedlo

41

asistence pro soud

8

asistence pro jiné složky (RZS, nemocnice)

2

asistence pro Policii ČR

12

poznatky pro Policii ČR

1

usměrňování dopravy (DN, komplikace v dopravě)

9

prověření oznámení

18

oznámení o nálezu věci, dokladů

10

využití kamerového systému MP

81

využití kamerového systému PČR

32

osoby v pátrání

0

nalezená odcizená motorová vozidla

1

narušení objektů města (alarm)

46

Konkrétní akce za součinnosti Městské policie za 2022

5.1. - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo,

21.1. - distribuce antigenních testů pro ZŠ Nové Sedlo,

22.2. - usměrňování dopravy při kácení stromu v Novém Sedle, část Loučky, ul. Karlovarská,

21.3. - usměrňování dopravy při kácení stromu v Novém Sedle, ul. Loketská,

28.3. - usměrňování dopravy při odstranění sloupu el. vedení v Novém Sedle, Chranišov

1.4. - dohled nad veřejným pořádkem při konání plesu Základní školy,

30.4. - dohled nad veřejným pořádkem při konání pálení čarodějnic,

18. května - uzavření účelové komunikace, usměrňování provozu v rámci akce pro ZŠ (běh),

19. května - dohled nad veřejným pořádkem při konání pouti,

29. července - zajištění dopravy a průjezdnosti pracovních strojů ulicí Na Anně v rámci

                        revitalizace „Malé Anny“

9. září - vyklizení a uzavření parkoviště za budovou MÚ Nové Sedlo za účelem přípravy

              Posvícení

10. září - dohled nad konáním posvícení

23. září - kontrola nad konáním komunálních voleb

24. září - kontrola nad konáním komunálních voleb

29. září - usměrňování provozu na pozemních komunikacích při konání průvodu - ohňostroj

25.11. - dohled nad veřejným pořádkem při konání adventu

Prevence - provedené přednášky v roce 2022

25. dubna - MŠ Sklářská, přednáška na téma doprava, dopravní značky, krizové situace

 

Bezpečná cesta do školy

Tipy a rady pro bezpečnost dětí v dopravě

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

Odkaz na stránky kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)