Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Městská policie

 

2

Městská policie Nové Sedlo

352 358 156,  602 891 265 

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo
e-mail: mpolicie@mestonovesedlo.cz

 

Strážníci MP Nové Sedlo 

 • str. Roman Tvarůžek - velitel městské policie
 • str. Milan Gregor
 • str. Viktor Pavlík

Náplň činnosti

Základním posláním Městské policie Nové Sedlo je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Působením na dodržování veřejného pořádku napomáhá Městská policie Nové Sedlo k posílení pocitu jistoty a bezpečnosti občanů a jejich právního vědomí. 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svýchpovinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích1) v obci,

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní polici

V případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na telefonním čísle - 352 358 156 nebo 602 891 265. V mimopracovní době jsou strážníci Městské policie Nové Sedlo na dosahu za účelem ochrany objektů města napojené na zabezpečovací zařízení, a to na telefonním čísle 602 891 265. V naléhavých případech lze samozřejmě využít.

Prevence

Městská policie Nové Sedlo má zájem se občanům města prezentovat také jiným způsobem a více se přiblížit široké veřejnosti i dalšími formami činnosti. Jednou z takových to forem je oblast prevence.

Lidé si již zvykli na možnost obrátit se na služebnu MP v případě nouze, ale nyní je zde spolupracovat s občany a organizacemi ve smyslu prevence kriminality a informací.

Jedná se o konání různých besed pro občany s důrazem na předškolní děti a školní mládež, kde formou přizpůsobenou věku posluchače jsou zprostředkovávány informace a rady, jak se zachovat v různých krizových situacích a jak těmto situacím předcházet. Dále jsou pro děti připravovány různé zábavné akce, zaměřené na prezentaci práce strážníků MP Nové Sedlo.

Do programu jsou zahrnuty školní i předškolní zařízení, kde se diskutuje o dopravní výchově, problémech dětí při kontaktu s cizím zvířetem nebo cizí osobou a zachování se v krizových situacích jako je např. dopravní nehoda, úraz, požár atd. Jde jen o jednu z mnoha možností poukazující na nutnost práce s mládeží, která v případě nezájmu okolí ztrácí schopnost reálné komunikace a reaguje svým způsobem.

Městský kamerový systém

Městský dohledový kamerový systém, dále jen MDKS se skládá z otočných i statických kamer s barevným záznamem přes den a černobílým záznamem v noční době. 

Instalace a zkušební provoz - 17.3. 2010

Přechod na ostrý provoz - 17.6.2010

 • Lokalita - Nové Sedlo
 • okolí budovy Městského úřadu, včetně určených vnitřních veřejných prostor,
 • Masarykova ulice, včetně sportovního areálu a okolí ZŠ
 • částečně ulice Sadová, Sklářská, Příčná (i v objektu Příčná 483-5), Revoluční      

MDKS je provozován Městskou policií Nové Sedlo v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, využíván k dohledové činnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (§ 1 odst. 2 zák. o Obecní policii).

Na základě § 24a - Obecní policie zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona.

Podle § 24b - Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto (z.č. 553/1991 Sb.) nebo jiného zákona pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Souhrn hlavní výslednosti Městské policie Nové Sedlo za rok 2020

 • oznámeno PŘ - 50
 • řešeno na místě příkazem - 83
 • celkově PŘ - 133
 • doručeno písemných zásile - k64
 • odstraněno vraků - 6
 • odchyceno psů - 5
 • asistence pro MÚ Nové Sedlo - 22
 • asistence pro PČR - 43
 • poznatky pro PČR - 1
 • využití kam. systému MP - 63
 • využití kam. systému PČR - 31
 • osoby v pátrání - 2
 • narušení objektů - 63
 • použití donucovacích prostř. - 0
 • omezené osoby na svobodě - 2
 • počet evidovaných událostí - 273
 • evidence čísel jednacích - 23
 • počet odchycených psů - 5
 • umístěno do útulku - 1
 • řešeno oznámením - 0
 • řešeno blokově - 2
 • domluva - 2
 • 2x dravci - předány Drosera

Akce za součinnosti Městské policie za 2020

21. ledna - dohled nad veřejným pořádkem při konání plesu Základní školy

březen, duben - dohled nad dodržováním nařízením vlády v době opatření koronaviru, distribuce roušek seniorům v Loučkách, Chranišově, stará část NS,

4.5. - 15.5 - noční výkon služby - ochrana objektu pošty v rámci probíhající rekonstrukce,

1. září - akce organizována firmou OI - Manufacturing, při níž hlídka Městské policie pro zajímavost dětí prezentovala některé vybavení v rámci výkonu služby, včetně služebního vozidla. 

4. září - dohled na silniční dopravou v rámci konání lampionového průvodu

Bezpečná cesta do školy

Tipy a rady pro bezpečnost dětí v dopravě

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 9:00-11:00 a 14:00-17:00

St  9:00-11:00 a 14:00-17:00

 • Mimo tuto dobu budou neodkladné záležitosti vyřizovány Městským úřadem Nové Sedlo po předchozí telefonické či emailové domluvě.
 • Kontakty naleznete ZDE

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky el. energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.

Rizika a nebezpečí

 
 

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)