A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Charakter možného ohrožení

Možné ohrožení

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 243
TÝDEN: 2081
CELKEM: 1073664

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Analýza ohrožení obcí na území ORP Sokolov Staženo: 512x | 11.12.2017

Mapa rizik ORP Sokolov Staženo: 672x | 11.12.2017

Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení Staženo: 551x | 11.12.2017

Stránka

  • 1

Seznámení s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP, s připravenými opatřeními a způsobem jejich provedení

Podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. b) zákona 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o IZS), seznamuje Obecní úřad obce s rozšířenou působností ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel a s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi.

V souvislosti s tímto ustanovením vám ORP Sokolov, Odbor životního prostředí – pracoviště krizového řízení předává podklady, obsahující informace o charakteru možného ohrožení ve správním obvodu ORP Sokolov, včetně charakteru možného ohrožení pro území obce a s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Podle § 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), má obecní úřad povinnost seznamovat právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

 

Analýza vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro město Nové Sedlo

Na základě žádosti města Nové Sedlo provedl Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje analýzu ohrožení v souladu s ustanoveními § 15 idst. 4a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Analýza byla provedena na rizika dle:

  • zákona č. 239/2000 Sb., (zákon o IZS) – úniky nebezpečných látek, ochranné pásmo chovů – 3 km,
  • zákon č. 224/2015 Sb., (zákon o prevenci závažných havárií) – zóny havarijního plánování,
  • zákon č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) – zóny zvláštních povodní při protržení vodního díla, zóny přirozených povodní,
  • zákon č. 240/2000 Sb., (krizový zákon) – krizové situace definované v Přehledu KK.

Přehled rizik ohrožující město:

-ochranné pásmo chovu SUAS, sanační s.r.o., Staré Sedlo

-ohroženo přirozenou povodní toku Ohře, Loučského potoka, zvláštní povodní vodního díla Horka, Jesenice, Skalka

-přívalová povodeň, dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu.

V příloze je Mapa ohrožení města Nové Sedlo                                                                  Ing. Věra Baumanová, starostka města

Krizový plán 2018 Nové Sedlo ke stažení v PDF - lepší kvalita

krizový plán