Aktuality

Aktuality

Informace o uzavírkách komunikace III/2098, Loučky

Baner pro příjemce

Vážení občané,

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 na realizaci stavby „Revitalizace, regenerace a rozvoj části obce Loučky, obec Nové Sedlo“ ve výši 85% ze způsobilých výdajů a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. (dále jen KSÚS) též obdržela dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 na akci „Rekonstrukce silnice III/2098 průtah Loučky, vč. Mostu ev. č. 2098-1“.

 

Informace občanům - obavy ze zrušení pošty?

 

Vyjádření k připomínkám obcí Karlovarského kraje (březen 2014)
pdf Soubor

Informace občanům - Krásný park

situace

„Krásný park“

Město Nové Sedlo v roce 2013 vyhlásilo soutěž „Krásný park“.

Na prvním místě se umístnili vypracovatelé projektu : Bc. Petra Möcklová, Miroslav Rubáš, Klára Likercová, Christian Möckl

Volná pracovní místa WITTE

 

Mezinárodní skupina WITTE dodává klíčové koncepty světovým značkám.

Více než dvacet let v České republice vyvíjíme, testujeme a montujeme tradiční výrobky (klíče, zámky, lišty, kliky) i novinky (WITOL, LED softtouch). Jsme nejdynamičtěji rostoucím zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. Naše specializovaná pracoviště rozšiřujeme také v Plzni. Stavíme na zkušených profesionálech v rámci mezinárodní aliance VAST. Talentům nejen v technických školách pomáháme v odborném růstu. Podporujeme naše zaměstnance formou rozvojových, vzdělávacích a benefity programů v jejich profesní kariéře i v osobním životě.

S Vámi se chceme stát světovou třídou