Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Voličské průkazy

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Co je voličský průkaz?

Voličský průkaz je veřejnou listinou, na jejímž základě je volič oprávněn hlasovat ve vybraných volbách mimo volební okrsek, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu. O voličský průkaz může ve vybraných volbách požádat i volič, který je zapsán u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů.

V jakých volbách můžu s voličským průkazem hlasovat?

 • ve volbách do Senátu v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem lze hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny,
 • ve volbách do zastupitelstev krajů v jakékoliv volební místnosti v kraji, na jehož území je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Kdo může požádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz může požádat každý volič.

U koho můžu požádat o vydání voličského průkazu?

 1. u obecního úřadu dle mého místa trvalého bydliště

  nebo
 2. u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož jsem se nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky, volby do Senátu, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu).

Jakým způsobem a do kdy můžu požádat o vydání voličského průkazu?

 1. Na základě osobní žádosti
  - ode dne vyhlášení příslušných voleb do dvou dnů přede dnem voleb do 16:00 hod.
 2. Podáním v listinné nebo elektronické podobě
  - ode dne vyhlášení příslušných voleb podáním v listinné nebo elektronické podobě, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hod. příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí.
 3. Přes portál občana
  - Po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin.

Pozor! Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče.

Co musí žádost obsahovat?

Jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručení voličského průkazu.

V případě voleb do Senátu a volby prezidenta republiky lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, budou mu vydány dva průkazy - jeden pro první kolo voleb, druhý pro druhé kolo voleb.

Může za mě požádat o voličský průkaz někdo jiný?

Ne. Při podání žádosti musí obecní úřad zcela jednoznačně identifikovat, že o voličský průkaz žádáte právě vy. V opačném případě by kdokoliv (např. i s vaší plnou mocí) mohl o voličský průkaz vaším jménem požádat a tím vám znemožnit hlasování.

Kdy obdržím voličský průkaz?

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči voličský průkaz anebo jej voliči zašle (v případě voleb do zastupitelstev krajů není lhůta pro obecní úřady takto omezena).

Může za mě převzít voličský průkaz někdo jiný?

Ano, avšak pouze v případě, že se na příslušný obecní úřad nebo zastupitelský úřad dostaví pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Jak hlasuji s voličským průkazem?

Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Navíc je však tento volič povinen předložit okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové komisi v zahraničí voličský průkaz, který si příslušná komise ponechá a voliče do seznamu dopíše. Následně je voliči předán hlasovací lístek spolu s úřední obálkou.

Co mám dělat, pokud jsem voličský průkaz ztratil, byl mi odcizen nebo mi nebyl doručen?

V takovém případě nemůžete hlasovat. Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát.

Aby se zabránilo dvojímu hlasování, není možné, aby byl jedné osobě vydán více než jeden voličský průkaz. Úřad totiž v praxi nemá žádné možnosti, jak by ověřil, že volič skutečně nemá původní voličský průkaz.

Stanovená pravidla a jejich výklad jsou nastavena jednotně pro všechny voliče a mají zabránit jakékoliv možnosti dvojího hlasování ve volbách.

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Kalendář akcí

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

Odkaz na stránky kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)