A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Charakter možného ohrožení

Možné ohrožení

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 28
TÝDEN: 345
CELKEM: 1027005

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

"PODVODY NA MĚSTSKÉM ÚŘADU"

Typ: ostatní
vyjádření a odpověď

K příspěvku pana Mgr. Stanislava Srby, který na facebookovém profilu „Občané Nového Sedla“ zveřejnil článek s názvem „PODVOD NA MĚSTSKÉM ÚŘADU“

Jedná se o zmatečný článek, kterému běžný občan těžko porozumí. Práce úředníků, Rady města a Zastupitelstva města probíhá naprosto profesionálně a zcela prokazatelně.

Stejně tak jednání zastupitelstva v nouzovém stavu probíhalo v komunikaci se zástupcem ředitele kontrolního odboru MVČR. Zastupitelé včetně pana Srby s tímto distančním jednáním II. ZM souhlasili. Přestože jsme se snažili všechna doporučení kontrolního odboru MVČR důsledně dodržet, tak nám nakonec kontrolní odbor MVČR, na podnět některého z našich občanů, nařídil revokovat usnesení II. ZM. Naší snahou však bylo přijmout důležitá usnesení pro potřebu občanů a to zcela v jejich prospěch včetně financování zdravotních opatření v probíhajícím nouzovém stavu. Nezištnou pomocí ostatních se nám přesto v Novém Sedle podařilo překonat potíže v krizovém řízení.

MOTTO: „Kdo chce pomáhat, hledá způsoby, kdo chce škodit, hledá důvody“.

Musím zdůraznit to, že práce všech úředníků a jejich profesionální zájem o věc je nezpochybnitelný a jakákoli manipulace s materiály pro RM a ZM, stejně tak jako zápisy z jednání, je naprosto vyloučena. Zápisy jsou opatřeny podpisy ověřovatelů, starostky a místostarosty v souladu se zákony. Může se samozřejmě stát, že se dopustíme administrativní chyby, která je po zjištění opravena.

Pan Srba se ve svém příspěvku hodně mýlí. Doporučení úředníka je jedna věc a výsledek projednání, hlasování a přijetí usnesení je druhá věc. To spolu vůbec nesouvisí a úředník hlasování k přijetí usnesení nemůže v žádném případě ovlivnit, může však z profesionálního hlediska a znalostí každou konkrétní věc k projednání členy RM nebo ZM doporučit nebo naopak nedoporučit. Patří to k jeho práci při přípravě podkladů pro jednání. Konečné rozhodnutí je potom vždy na rozhodnutí (hlasování) členů RM nebo ZM. A to musí být většinové, ne jednotné (základní princip demokracie).

K uvedenému článku jsem proto panu Mgr. Stanislavu Srbovi poslal následující dopis.

Vážený pane,

    jako vedoucí úředník Městského úřadu Nové Sedlo se ohrazuji proti názvu Vašeho příspěvku, který zní: „PODVOD NA MĚSTSKÉM ÚŘADU“.  Jedná se o nepravdivý a urážlivý výrok, který by mohl u občanů města vyvolat dojem, že při výkonu naší práce podvádíme.  Důrazně Vás vyzývám, abyste nadále občany neuváděl v omyl a vůči pracovníkům městského úřadu nepoužíval urážlivých nebo nepravdivých výroků. V opačném případě bych byl nucen se proti Vašim nepravdivým a zavádějícím výrokům bránit např. podání žaloby na ochranu osobnosti.

Jako zastupitel města byste měl ctít právní předpisy, např. základní principy ochrany osobnosti zakotvené v čl. 10 Listiny základních práv a svobod.

Ing. Karel Tetur

Tajemník úřadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpověď pana Stanislava Srby:

Vážený pane tajemníku,
děkuji Vám za reakci na můj příspěvek.
K PODVODU NA MĚÚ V NOVÉM SEDLE NEDOŠLO. OMLOUVÁM SE VŠEM, KOHO SE NADPIS MÉHO PŘÍSPĚVKU DOTKNUL NEBO MOHL DOTKNOUT.
NADPIS „PODVOD NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ“ BYL NADPISEM PRACOVNÍM A NA STRÁNKÁCH „OBČANÉ NOVÉHO SEDLA“ SE OBJEVIT NEMĚL. PRIMÁRNĚ JDE O MOJI CHYBU, TO UZNÁVÁM.
PRO MĚ OSOBNĚ JE DŮLEŽITÉ, ŽE JSTE NEROZPOROVAL OBSAH MÉHO PŘÍSPĚVKU, ALE JENOM NADPISY.
JAKO ZASTUPITEL JSEM SOUHLASIL S DISTANČNÍ FORMOU ZASTUPITELSTVA, PROTOŽE JSEM BYL UJIŠTĚN, ŽE „průběh jednání zastupitelstva touto formou byl konzultován s vedoucím odboru kontroly Ministerstva vnitra ČR“.
ZASTUPITELÉ BYLI TLAČENI K TOMU, ABY HLASOVALI!!!! KDYŽ NEPOŠLETE SVÁ ROZHODNUTÍ E – MEILEM, BUDETE TELEFONICKY KONTAKTOVÁNI. ZASTUPITELÉ MAJÍ PRÁVO SE JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA NEZÚČASTNIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZASTUPITELÉ ROZHODOVALI I O VELMI SLOŽITÝCH BODECH, U KTERÝCH BYLO POTŘEBA DOVYSVĚTLENÍ. PROTO TYTO BODY NEMĚLY BÝT SOUČÁSTÍ USNESENÍ. ZASTUPITELÉ ZA VZNIKLOU SITUACI PODLE MĚ NEMOHOU!!!!!!!!!!!!!!!!!
POVĚŘENÝ ÚŘEDNÍK PŘIPRAVOVAL PODKLADY PRO KLASICKÉ ZASTUPITELSTVO. NA KLASICKÉM ZASTUPITELSTVU, BY VŠE ZASTUPITELŮM VYSVĚTLIL (PŘEDPOKLÁDÁM NA ZÁKLADĚ SVÝCH ZKUŠENOSTÍ). POVĚŘENÝ PRACOVNÍK ZA VZNIKLOU SITUACI PODLE MĚ NEMŮŽE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CO SE V PŘÍPADĚ USNESENÍ ČÍSLO 21 STALO. OBČAN SI ZAŽÁDAL O KOUPI POZEMKU, NA KTERÉM JE HRADLO. STAVBA HRADLA SE NACHÁZÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VLEČKY. MĚSTO NOVÉ SEDLO MĚLO DOSTAT PO 16. 3. 2020 INFRORMACI, ŽE NENÍ V PLÁNU ZRUŠENÍ VLEČKY. BUDE VLEČKA, BUDE OCHRANNÉ PÁSMO VLEČKY. DOPORUČENÍ PRO ZASTUPITELE – NEDOPORUČUJI PŘIJMOUT USNESENÍ. ZASTUPITELÉ USNESENÍ PŘIJALI. TAK SE DO PŘIJATÉHO USNESENÍ PŘIDALA TATO ČÁST – „ v případě zrušení stávající vlečky“!!!!!!!!!!!!!!!!!
PÍŠETE, ŽE BYLO DŮLEŽITÉ PŘIMOUT VŠECHNA (NEBO TÉMĚŘ VŠECHNA) USNESENÍ. PODLE MĚ BYLO ZÁSADNÍ PŘIJMOUT DVĚ USNESENÍ - ROZPOČTOVOU ZMĚNU Č. 2. (NÁKUP ROUŠEK, DEZINFEKČNÍCH PŘEDMĚTŮ, DOPLATEK OBĚDŮ PRO SENIORY, …) A ROZPOČTOVOU ZMĚNU Č. 1. OSTATNÍ USNESENÍ MOHLA VZHLEDEM K NOUZOVÉMU STAVU POČKAT.
NETVRDÍM, ŽE SE MUSÍ ZASTUPITEL ŘÍDIT ROZHODNUTÍM ÚŘEDNÍKA. V TĚCHTO DVOU KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH ÚŘEDNÍK MĚSTA RADIL ZASTUPITELŮM PODLE MĚ DOBŘE. NEDOPORUČIL PŘIJMOUT USNESENÍ.
PÍŠETE, ŽE ADMINISTRATIVNÍ CHYBU MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ. VEDOUCÍ KNIHOVNY POŠLETE VYTÝKACÍ DOPIS, KDE VYTÝKÁTE TŘI „CHYBY“ – Z TOHO DLE VYJÁDŘENÍ PRÁVNÍKA DVĚ NEOPRÁVNĚNĚ. DÁVÁ VÁM TO SMYSL? MNĚ TEDA NE.

S pozdravem
Stanislav Srba


Vytvořeno: 4. 6. 2020
Poslední aktualizace: 5. 6. 2020 12:33
Autor: Správce Webu