Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

za rok 2021

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021

Zastupitelstvo města vydalo dne 8.12.2021 Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o stanovení obecného systému odpadového hospodářství. (web. stránky města Nové Sedlo)

Sběr směsného komunálního odpadu

Sběr směsného (zbytkového) komunálního odpadu je zajišťován jednak sběrem do typizovaných sběrných nádob (popelnice, kontejnery), určených pro ukládání směsného komunálního odpadu, dále sběrem do odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, nebo prostřednictvím sběrného dvoru, kde je možno odložit směsný komunální odpad do označených sběrných nádob.

 

Sběr tříděných složek komunálního odpadu

Tříděný odpad na území Nového Sedla je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

MěÚ Nové Sedlo vydalo 1 rozhodnutí k souhlasu k podnikání a to pro Chodovské technicko-   ekologické služby s.r.o. – tato firma provádí i odvoz tříděného odpadu. 

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.

Rozmístění stanovišť a druhů nádob – Nové Sedlo, Loučky, Chranišov: 

Nové Sedlo:

1)Nové Sedlo - U hřiště                         - plast, papír, sklo, NK, BIO

2)Nové Sedlo – U školy 1.stupeň         - plast 2x, papír,sklo,NK, kovy

3)Nové Sedlo – Zahradní                      - plast 3x, papír 2x , BIO, sklo, NK, kovy

4)Nové Sedlo – za MěÚ                         - plast, papír 2x , sklo, NK

5)Nové Sedlo, sídliště – Revoluční       - plast 3x, papír 2x, sklo, NK

6)Nové Sedlo, sídliště -  ul. Sklářská    - plast 2x, papír 2x , sklo 2x, NK 2x, kovy

7)Nové Sedlo – Revoluční -zahrady     - BIO – nová nádoba – nové stanoviště

8)Nové Sedlo, sídliště – Sadová            - plast, papír, sklo

9)Nové Sedlo – Pískový Vrch                 - plast, papír, sklo, BIO

10)Nové Sedlo – Nádražní                     - plast, papír, sklo, BIO

11)Nové Sedlo – U Družby                     - plast, papír, sklo, NK, BIO

12)Nové Sedlo – Krupičná ul.                 – BIO

13)Nové Sedlo – Hornická Kolonie        - plast, papír, sklo, BIO

Loučky:

14)Loučky – u hospody                            - plast 3x, papír 2x ,sklo, NK, BIO 2 x, kovy

15)Loučky – Jalový Dvůr                           - plast 3x, papír, sklo 2 x, NK, BIO 2x  

16)Loučky – u vodárny                              - plast 2x, papír, sklo, BIO

17)Loučky – Sedmidomky                         - plast, papír, sklo , BIO

Chranišov:

18)Chranišov – Před potokem                  - plast 2x, papír,sklo, NK, BIO, kovy

19)Chranišov – u č.p.3 trafo                      - BIO

20)Chranišov – Nad obchodem                - plast 2 x, papír,sklo, BIO

Na množství vytříděného odpadu od obyvatel má pozitivní vliv také vzdálenost ke kontejnerům, která se v ČR každoročně snižuje! 

V novém Sedlo slouží jedno průměrné hnízdo 130 lidem.

 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok 2021

Město Nové Sedlo

Katalogové                Kategorie        

číslo odpadu              odpadu          Název druhu odpadu                      množství odpadu (tuny)

170 102                     O                  cihly                                                  5,42

200 101                     O                  papír a lepenka                                38,458  

200 102                     O                  sklo                                                  29,128

200 139                     O                  plasty                                               37,207

200 140                     O                  kovy                                                32,654

200 201                     O                  biologicky rozložitelný odpad        52,597

200 301                     O                  směsný komunální odpad             390,267

200 307                     O                  objemný odpad                               11,22

 

Sběrný dvůr

Katalogové                Kategorie        

číslo odpadu              odpadu          Název druhu odpadu                      množství odpadu (tuny)

080 317                     N                  odpadní tisk.toner NL                      0,005

130 208                     N                  jiné motory, oleje mazací                 0,23

150 110                     N                  obaly obsah.NL                                0,123

150 202                     N                  absorpční činidla                              0,079

160 107                     N                  olejové filtry                                     0,001

160 113                     N                  brzdové kapaliny                              0,001

160 114                     N                  nemrznoucí kapalina NL                  0,026

160 507                     N                  vyřazené anorganické chemikálie    0,069

170 301                     N                  asfaltové směsi – dehet                    0,012

170 605                     N                  stavební materiály – azbest              4,96

200 101                     O                  papír a lepenka                                 5,77  

200 102                     O                  sklo                                                   0,7

200 111                     O                  textilní materiály                               0,705

200 121                     N                  zářivky a jiný – rtuť                          0,053

200 125                     O                  jedlý olej a tuk                                  0,009

200 126                     N                  olej a tuk                                           0,002

200 127                     N                  barvy, tisk.barvy, lepidla                   0,076

200 133                     N                  baterie a akumulátory                        0,06

200 134                     O                  baterie a akumulátory                        0,023

200 137                     N                  dřevo obsahující NL                          0,14

200 138                     O                  dřevo                                                29,08 

200 139                     O                  plasty                                                  1,26

200 140                     O                  kovy                                                    6,79

200 201                     O                  biologicky rozložitelný odpad          58,16

200 307                     O                  objemný odpad                               238,94

Občané města Nové Sedlo v loňském roce 2021 vytřídili 262,724 tun plastu, papíru, skla, biologicky rozloženého odpadu, kovy.. Touto činností jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a díky tomuto byly sníženy náklady města Nové Sedlo na odpady o 348.175, - Kč.

Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2021: 1.304.902,14 Kč

Zastupitelstvo města vydalo dne 8.12.2021 Obecně závaznou vyhlášku č.4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. (web.stránky města Nové Sedlo)

Město Nové Sedlo stanovilo touto vyhláškou sazbu poplatku na rok 2022 ve výši 800,- Kč na poplatníka.

Splatnost poplatku je do 30. září příslušného roku.

 

Pro město Nové Sedlo v oblasti odpadového hospodářství zajišťuje služby svozu a likvidace odpadu:

 1. Komunální odpad a objemový odpad – smlouva o odvozu tuhého domovního odpadu a nebezpečného odpadu a smlouva o odvozu tříděného odpadu – CHOTES s.r.o.
 2. Sběr elektrozařízení – smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s. (bílé spotřebiče)
 3. Sběr elektrozařízení – smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL
 4. Sběr oděvů, obuvi, hraček, textilu – smlouva o umístění a provozování kontejnerů -

DIMATEX CS, spol.s r.o.

 1. Nebezpečný odpad – ELIOD servis s r.o.
 2. Svoz bioodpadu – NADE s r.o.
 3. Tříděný odpad – EKO-KOM – papír, plast, sklo, karton

Přílohy

Informování občanů o odpadovém hospodářství 2021 - v PDF

Informování občanů o odpadovém hospodářství 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 443,72 kB
Datum vložení: 4. 4. 2022 8:58
Autor: Správce webu

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)