Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Povinnosti vlastníka pozemku

Povinnosti vlastníka pozemku

§Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Dle tohoto zákona musí hospodařit na zemědělském půdním fondu vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 58 odst. 2. Podle něj  může obec uložit pokutu až do výše 100.000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 47b, odst.1. Přestupku se  dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.
Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Nad plněním povinností zákona, kam určitě spadá i sekání travních porostů, dohlíží orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče. Konkrétně se jedná o orgány obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pro nás tímto úřadem je Městský úřad Sokolov. Tento úřad může podle § 73 projednávat přestupky a jiné správní delikty proti zmíněnému § 3 odst. 1 písm. a) – tj. výskyt a šíření plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy (neudržovaných pozemků) a které ohrožují zdraví lidí nebo zvířat. Těm, kteří si neplní své povinnosti udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30 000,– Kč, právnické osobě až do výše 500 000,– Kč.

Uvedená ustanovení zákonů nelze použít v každém případě. Každý vlastník pozemku by se však měl snažit předejít sporům se sousedy a o svůj majetek se starat. To znamená mimo jiné pravidelné min. 1x ročně sekání vzrostlé trávy, aby se zabránilo šíření plevele na sousední pozemky , dále úklid pozemku apod.

Víme, že pro většinu z Vás je samozřejmostí postarat se o svůj majetek a sekání trávy a údržba pozemků je pro Vás přirozenou činností.

Považujeme proto za svou povinnost Vás poprosit, abyste se dívali kolem sebe a upozornili včas na každého, kdo pozemky neudržuje. Za Vaši pomoc Vám předem děkujeme, ušetříte tím peníze nás všech.

                                                                                                 Marcela Sienková

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

  • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
  • Kontakty naleznete ZDE

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit a nahlásit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

další informace ZDE!

Aplikace MUNIPOLIS

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

Odkaz na stránky kudyznudy.cz

 
 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

  • 1397 1. zmínka

  • 2610 Počet obyvatel

  • 427 Nadmořská výška

  • 3 Městské části

  • 1698 Katastrální výměra (ha)