Město Nové Sedlo
MěstoNové Sedlo

Jak postupovat ve volební místnosti?

Jak postupovat ve volební místnosti?

Volič musí hlasovat osobně. Zastoupení není možné, což znamená, že za voliče nemůže odhlasovat nikdo jiný (např. na základě plné moci). Volič po příchodu do volební místnosti přistoupí k okrskové volební komisi. Zde prokáže svou totožnost typicky předložením platného občanského průkazu (nebo cestovního dokladu) a následně jej komise vyhledá ve  výpisu ze seznamu voličů, kde si jej odškrtne a předá mu úřední obálku.

Poté co volič obdrží úřední obálku, odejde do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku.

Volič v tomto prostoru vybere ze seznamu volebních stran (všechny volební strany, včetně nezávislých kandidátů, jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku) tu stranu, které chce dát hlas a označí ji křížkem nebo může označit křížkem kandidáty, kterým dává přednost. Může takto označit ale pouze 15 kandidátů, tj. tolik, kolik je členů zastupitelstva města Nové Sedlo. 

Za plentou, tedy v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, musí být volič sám, neboť platí zásada tajnosti hlasování.

Z tohoto pravidla existují dvě výjimky, které platí pro:

 • voliče, kteří mají zdravotní vadu, kvůli které nemůžou upravit hlasovací lístek sami
 • a voliče, kteří nemůžou číst nebo psát.

Těmto voličům může při hlasování pomoci jiný volič, ovšem ne člen okrskové volební komise.

Upravený hlasovací lístek je nutné vložit do úřední obálky.

Odevzdání úřední obálky

Nastává poslední krok – volič vhodí úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem do volební schránky.

Kdy nelze odevzdaný hlas započítat

Pokud vhodí volič do schránky pouze hlasovací lístek, nebo naopak pouze prázdnou úřední obálku nelze hlas započítat. Hlas nelze započítat také tehdy, pokud vhodí volič do volební schránky hlasovací lístek v jiné než úřední obálce, například v té, kterou obdržel poštou.

Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

 • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • označil více jak jednu volební stranu,
 • označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
 • nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
 • vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
 • vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Rezervační systém

Klikni zde!

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00

Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00

St  8:00-11:30 a 12:30-17:00

Čt  8:00-11:30

Pá  neuřední den, zavřeno

 • Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.
 • Kontakty naleznete ZDE

Odstávky a poruchy elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Plánované odstávky ČEZ zveřejňuje minimálně 15 dní předem.

Poruchy si lze ověřit zde: https://bezstavy.cz/#/

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Platby na účet

Platby lze poukázat na:

Bankovní účet: 201293786/0300

Příklady nejčastěji užívaných variabilních symbolů:

1341 – poplatek za psa

1361 – správní poplatek

10122131 – nájem pozemku

36322111 – hřbitovní poplatky

pro úhradu nájemného bytu – č. bytové jednotky (př. 502/+ do zprávy pro příjemce příjmení)

splátkový kalendář – přidělené číslo splátkového kalendáře

nájem nebytových prostor – přidělené číslo nebytového prostoru

pokuty a přestupky – přidělené číslo správním orgánem

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.

Rizika a nebezpečí

kudyznudy.cz

 
 

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

 • 1397 1. zmínka

 • 2610 Počet obyvatel

 • 427 Nadmořská výška

 • 3 Městské části

 • 1698 Katastrální výměra (ha)