A picture

Rozpočet Města

obr12

Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Profil zadavatele

profil zadavatele

Rizika a nebezpečí

Interaktivní mapa

mp

Body zájmu

obr

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 125
TÝDEN: 3574
CELKEM: 813145

Sokolovský deník

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Průmyslová zóna

Výběrové řízení na zhotovitele stavby provedlo Ministerstvo financí ČR, které je zároveň investorem stavby. Práce provádí firma Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří, Eurovia CS, a.s. Národní 10, Praha 1, Herkul a.s., Karlovarská 5329, Chomutov a H-Rekultivace, a.s. Karlovarská 5329, Chomutov a stavba byla zahájena v únoru roku 2011. Město Nové Sedlo hradí z vlastních zdrojů technický, autorský dozor stavby, koordinátora bezpečnosti práce a doplatek firmě ČEZ Distribuce a.s..

V roce 2012 byla stavba v této fázi:
 • SO 110 Příprava území – objekt stavebně dokončen
 • SO 120 Přeložka VTL plynovodu DN 700 - objekt stavebně dokončen – vydán kolaudační souhlas 8. 5. 2012
 • SO 140 Přeložka užit. Vodovodu SU a.s. 160 mm – vydán kolaudační souhlas dne 21.5.2012
 • SO 141 Přeložka pitného vodovodu SU a.s. - 110 mm - vydán kolaudační souhlas 21.5.2012
 • SO 142 Přeložka pitného vodovodu – vydán kolaudační souhlas 21.5.2012
 • SO 143 Přeložka kanalizace SU a.s. - vydán kolaudační souhlas 21.5.2012
 • SO 144 Přeložka výtlačného řadu splaškových vod - vydán kolaudační souhlas 21.5.2012
 • SO 160 Přeložka linky 2x22 kV SU a.s. - objekt stavebně dokončen – vydán kolaudační souhlas 8. 5. 2012
 • SO 170 Přeložka linky 2x6 kV SU a.s. - objekt stavebně dokončen – vydán kolaudační souhlas 8. 5. 2012
 • SO 180 Přeložka kabelu Telefónica O2 - objekt stavebně dokončen – předán do užívání
 • SO 190 Přeložka telefonních a optických kabelů SU a.s. – objekt stavebně dokončen – předán do užívání
 • SO 130 Přeložka horkovodu – probíhají práce
 • SO 210 Komunikace – zahájeny práce
 • SO 220 Splašková kanalizace
 • SO 230 Čistírna odpadních vod – probíhají práce
 • SO 240 Čistírna odpadních vod
 • SO 250 Pitný vodovod
 • SO 150 Přeložka linky 22 kv ČEZ – práce byly zahájeny 20. 8. 2012 do 30. 9. 2012 práce provádí firma SEG s.r.o., Skladová 4, Plzeň pro firmu ČEZ
   

V roce 2013 byly práce zastaveny z důvodu schvalovacího procesu u poskytovatele dotace na dodatečné stavební práce. Na konci roku 2013 podepsal zhotovitel a poskytovatel dotace smlouvu o dílo na dodatečné stavební práce ve výši 29.000.000,-- Kč bez DPH a na jaře roku 2014 byly práce opět zahájeny. Stavba bude dokončena k 31. 8. 2014.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka